UNLU MAMÜLLER PAKETLEME

Gıda güvenliği zincirinde en son halkayı oluşturan tüketicilerin bilinçli olması gıda güvenliğini sağlamada önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Günümüzde ortaya çıkan pek çok hastalığın beslenme kaynaklı olduğunun ortaya konulmasıyla birlikte; tüketiciler daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama sahip olmak amacı ile beslenme konusunda önlemler almaktadırlar. Unlu mamüllerin temel bir gıda maddesi olduğu dikkate alındığında artan tüketici bilincinin sonucu olarak tüketiciler farklı unlu mamül çeşitlerine yönelmiş ve bu durum da ürün çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunurken tüketicilerin zaman içerisinde değişkenlik gösteren beğeni ve tercihlerine kayıtsız kalamayan unlu mamül üreten işletmeleri sağlıklı beslenmeye yönelik işlemler yapmaya yönelmişlerdir.
 
Unlu mamüller ile ilgili diğer bir husus ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüketici kaynaklı israfa konu olan önemli ürünlerin başında gelmesidir. Diğer işlenmiş gıdalardan çok daha kısa raf ömrüne sahip bir gıda olan ekmeğin mikrobiyolojik bozulmadan başka, tüketici kabul edilebilirliği açısından kalitedeki gerileme olarak tanımlanan bayatlama ile belirgin duyusal özelliklerini kaybettiği ve sağlık üzerine zararlı etkisi olmadığı ifade edilmesine rağmen tüketicinin ekmeği reddetmesine neden olduğu bildirilmektedir. Bu da unlu mamül israfını ve dolayısıyla ciddi ekonomik kayıpları beraberinde getirmektedir.
 
Sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması ve israfın ekonomik kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak farklı unlu mamüllerin ambalajlı hale getirilmesi yardımcı olabilecek yöntemler olarak değerlendirilebilir. Öyle ki, beyaz ekmeğin yanı sıra çavdar, yulaf, tam tahıllı, mısır, kepek gibi çok farklı ekmek çeşitlerinin tüketiciler tarafından tercih edildiği ve ambalajlı ürünlerin de payının artış eğiliminde olduğu ifade edilmektedir. İşlenmemiş taze ürünleri taze halde, işlenmiş ürünleri ise işlem sonrası özelliklerini koruyarak istenilen kalitede tüketiciye ulaştırmak için çeşitli ambalajlar kullanılmaktadır.
 
Gıdayı dış etkilerden koruyan, pazarlanmasını ve tüketimini kolaylaştıran metal, cam, kâğıt, plastik gibi özel malzemeden yapılan kap, kılıf ya da sargılara gıda ambalajı denilmekte olup, gıdaları koruma fonksiyonunun yanı sıra üzerinde taşıdığı etiket sayesinde gıdanın içeriği, özellikleri ve muhafaza koşulları hakkında tüketiciyi bilgilendirme görevini de yerine getirirken, en önemli katkının tüketici sağlığının korunması olduğu ifade edilmektedir. Gıda ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik olmasının önemsendiği günümüzde ekmeğin dökme olmasından ziyade ambalajlı olarak sunulması gerek üretim ve gerekse tüketim yönünden önemli bir alternatif olarak düşünülmelidir.