ET ve TAVUK ÜRÜNLERİ PAKETLEME

Soğukta muhafaza et ve et ürünleri gibi çabuk bozulan gıdaların korunmasında kullanılan en alışılageldik yöntemlerden biridir. Ancak soğukta muhafazanın yanısıra bu gıdalarda ambalajlama tekniklerinin de kullanılması gıdaların tazeliğinin daha uzun sure korunmasında etkili olmaktadır. Et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan yöntemler, bu ürünlerin soğuk koşullarda daha uzun sure muhafaza edilmesini sağladığı gibi, gıda güvenliğinin arttırılmasında da aktif rol oynamaktadır. Bu yöntemler skin pack, vakum paketleme, modifiye atmosferde paketleme (MAP) olarak özetlenebilir.
 
Et paketleme teknolojisi son 30 yıldır hızla gelişmektedir. Et ve et ürünlerinin paketlenmesi ile kontaminasyon engellenmekte, bozulma geciktirilmekte, ağırlık kaybı azaltılmakta ve MAP’ta kullanılan oksijen sayesinde miyoglobinin oksimiyoglobin formuna dönüşmesi nedeniyle tüketici tarafından istenen parlak kırmızı renk sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra paketleme, etin porsiyonlanarak tüketiciye sunulmasında rol oynamak ve etiketleme yoluyla tüketiciye bilgi sağlamak gibi önemli fonksiyonları da yerine getirmektedir.
 
Et ve et ürünlerinde kullanılan skinpack, vakum paketleme, modifiye atmosfer paketleme ve kontrollü atmosfer paketlemenin taze ve işlenmiş et ürünlerinin stabilitesini ve güvenliğini arttırdığı bilimsel çalışmalar tarafından ortaya konmuştur. Son yıllarda, aktif paketleme, yenilebilir film paketleme, akıllı paketleme, antimikrobiyal paketleme gibi yeni paketleme yöntemleri ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, et ve et ürünlerinde kullanılan paketleme yöntemleri derlenmiştir.